Alati

Izrada alata za preradu plastike obuhvata alate za brizganje plastike do dimenzija 600x400mm, alate za duvanje plastike do zapremine 50L, alate za termoformiranje i štancovanje po sistemu izrade plastičnih jogurt-čaša itd.

Naš iskusan tim vam osiguravaju stalni rast operativne efikasnosti, zahvaljujući njihovom know-how radu i sa iskustvom od više id 15. godina.

U saradnji s našim kupcima razvijamo i dizajn rešenja podešen na optimalni proces proizvodnje koji je vama poteban i po takvim kriterijima, kao što su stabilnost procesa, kvaliteta, i ekonomsku efikasnost. Prototipe alata, njegove različite modifikacije, uzorkovanje, a serija instrumentacije obavlja jedan tim, čime smo premostiti jaz između  programera, izrade alatai kontrole poizida i procesa.